Sulje | Tulosta
Tämä sivu on tulostettu: HTTPS://hakosalo.fi/

Etusivu > Tiedotteet > Vuosi 2017 > Hakosalon Kunta on Suomen elinvoimaisin

Hakosalon Kunta on Suomen elinvoimaisin

Elinkeinoelämä ja ihmiset kokevat kunnan omakseen, koska digitaalisiin asiakasratkaisuihin panostetaan.

Hakosalon kunta on onnistunut siinä mitä moni suomalainen kunta vasta tavoittelee. Se on elinvoimainen ja kiinnostaa yrityksiä ja ihmisiä. - Resepti on loppujen lopuksi melko yksinkertainen. Olemme panostaneet väkevästi asiakastyöhön, kunnanjohtaja Jouni Hakosalo valottaa menestyksen aineksia. 

Hakosalossa asiakastyö on jaettu karkeasti kolmeen asiakkuudenhallinnan osa-alueeseen, jotka luonnollisesti vaikuttavat suoraan ja epäsuorasti toisiinsa: ihmiset, elinkeinoelämä ja kunnan oman henkilöstön asiakastyö. 

Ihmiset

Vetovoimaisuus kumpuaa siitä miten ihmiset kokevat kunnan. Omat asukkaat ja vierailijat ovat säännöllisen tyytyväisyyskyselyn perusteella todenneet, että digitaaliset palvelumme ovat ensiluokkaisia. Vahva panostus alueellisiin tapahtumiin konkretisoituu julkisessa tapahtumakalenterissa, joka toimii reaaliaikaisesti. 

Samoin monikanavainen eri kohderyhmille suunnattu viestintä on kerännyt kiitosta. Verkkosivujemme kautta voidaan antaa kehitysehdotuksia, joiden perusteella kunnan asukkaat kehittävät itse palveluita. Yhä useammin innovaatiot jalostuvat digitaalisiksi palveluiksi, joiden avulla kunnan asukkaat lisäävät yhteisöllisyyttä. 

Elinkeinoelämä

Kunnassa tällä hetkellä toimivat yritykset ovat ottaneet tarjotut palvelut omakseen. Elinkeinoelämän edustajat ylläpitävät itse kunnan yritys- ja palveluhakemistoa, jolloin tiedot pysyvät ajan tasalla. Kuka tahansa voi myös ilmoittaa sivuilla vapaista toimitiloista ja tonteista sekä nykyisin myös vuokra-asunnoista. 

Järjestelmän tuottaman tiedon myötä kyetään analysoimaan minkälaiset kohteet keräävät eniten kiinnostusta. Tätä voidaan hyödyntää alueen suunnittelussa. Kun manuaalinen ylläpitotyö on saatu minimoitua, voi henkilöstö keskittyä palvelemaan yritysten liiketoiminnan tarpeita entistä kokonaisvaltaisemmin.

Kunnan oman henkilöstön asiakastyö

Turhan usein kunnissa unohdetaan oman henkilöstön työvälineet, kun asiakastyötä kehitetään. Hakosalon kunta on panostanut informaation saatavuuteen ja läpinäkyvyyteen koko organisaation laajuisesti. Käytössä on asiakastyön toiminnanohjausjärjestelmä, josta kaikki oleellinen tieto löytyy yhdestä paikasta. 

Tämä eliminoi tarpeen usean toisistaan erillään olevan järjestelmän käyttöön. Näin kunnassa tiedetään koko ajan mitä on tehty asiakkaiden kanssa ja minkälaisia toimenpiteitä on tulossa. Myös työllisyyspalvelut käyttävät samaa järjestelmää, jolloin kyetään saattamaan yritykset ja työnhakijat tehokkaammin yhteen. 

Yritys- ja palvelutiedot ovat järjestelmässä aina ajan tasalla. Kun henkilöstö vielä näkee eri yritysten kulloisetkin tarpeet, voivat he tarjota asiakkaille oikea-aikaiset palvelut. Kaiken muun hyödyn lisäksi saadaan raportoitua projekteihin ja hankkeisiin käytetyt työmäärät rahoittajille ja samalla seurata oman työn vaikuttavuutta. 
 

Tutustu Hakosalo Kunta -kokonaisratkaisuun:
kunta.hakosalo.fi


Lisätietoa:

Tuomas Hautala, myynti
tuomas.hautala@hakosalo.fi
+358 40 510 1226

Jouni Hakosalo, toimitusjohtaja
jouni.hakosalo@hakosalo.fi
+358 10 231 0562