Elinvoimaa alueellesi

Ota yhteyttä

 

Missio

 

Elinvoimaa alueellesi

Hakosalon asiakkaat tuottavat kuntaorganisaatioiden palveluita elinkeinoelämälle ja työllisyyspalveluille kaikkialla Suomessa. Hakosalo toimittaa ohjelmistoratkaisuja, joiden avulla kuniten elinvoimatyötä voidaan tehdä mahdollisimman tehokkaasti.

Järjestelmien käytöstä saatavat hyödyt perustuvat Hakosalon vahvaan toimialaosaamiseen.

Yritykset ovat alueen elinkeinoelämän ytimessä

Hakosalon järjestelmäkehityksen keskiössä ovat eri alueilla toimivat yritykset. Kunnalliset organisaatiot tarjoavat palveluitaan näille yrityksille. Tehokkaiden järjestelmien avulla palvelutuotantoa voidaan tehostaa merkittävästi. Tällöin hyötyjinä ovat alueen yritykset ja yrittäjät.

  • Perustamisneuvonnan palveluita tarjotaan niille, jotka ovat aikeissa perustaa yrityksen.
  • Yritysten elinkaaripalvelut hyödyntävät yrittäjiä ja yrityksiä kaikissa yritystoiminnan vaiheissa.
  • Työllisyyspalvelut hyödyntävät palveluita mm. työnhakija- ja työpaikkatietojen hallinnassa sekä rekrytoinnissa ja tuettujen työmahdollisuuksien edistämisessä
  • Hankkeiden myötä voidaan kehittää elinkeinoelämää merkittävästi, samalla raportoinnin avulla voidaan arvioida elinkeinotyön vaikuttavuutta.


Hakosalon kehitystyön painopistealueet

Asiakashallintajärjestelmien (CRM) avulla lisätää toiminnan läpinäkyvyyttä. Yrityksiä palveltaessa on tärkeää, että jokainen organisaation työntekijä näkee kollegojensa merkinnät, jotta tieto ei siiloudu organisaation sisällä.

Hakosalon ratkaisujen avulla läpinäkyvyyttä voidaan lisätä myös yli organisaatiorajojen esimerkiksi kehittämisyhtiöiden ja kuntien työllisyyspalveluiden välillä.

Järjestelmien on oltava helppokäyttöisiä, jotta niistä saadaan paras mahdollinen hyöty irti. Järjestelmät ovat työkaluja, joita asiantuntijat käyttävät tuottaessaan laadukkaita palveluita.

Järjestelmät on kehitetty toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin näkökulmasta. Näin käyttäjäorganisaatiot voivat raportoida eri tahoille oman toimintansa hyödyllisyyttä ja tehokkuutta.

 
Päivitetty 1.4.2022

 

HAKOSALO OY

Pohjoisranta 11 C 28100 Pori
Puh. 010 231 0560
helpdesk@hakosalo.fi