Elinvoimaa alueellesi

Ota yhteyttä

 

CRM2

 

Kaikki Hakosalon asiakkaat siirtyvät vaiheittain alkuvuoden aikana käyttämään uutta versiota. Uusi versio toimii pääsääntöisesti samalla tavalla kuin nykyinen versio. Järjestelmä on toteutettu uusin tekniikoin ja se vastaa entistä paremmin nykyisiin ja tuleviin vaatimuksiin.

Pääosin vanhan järjestelmän data tuodaan uuteen versioon sellaisenaan.

Seuraavassa on esitetty peruskäyttöön liittyvät suurimmat muutokset. Vasemmalta sivuvalikosta löytyy tarkemmat kuvaukset.

Aktiviteetin kirjaus

Jatkossa yhdellä roolilla (esim. Elinkeino) on vain kaksi aktiviteettityyppiä, jotka käyttäjä voi kirjata:

1)     Asiakasneuvonta (vain nämä aktiviteetit raportoidaan)

2)     Muu aktiviteetti

 

Aktiviteetilla on tarkenne, joka voidaan merkitä aktiviteettia kirjattaessa.

Palvelualue (yritysneuvonta)

Palvelualue-toiminto korvaa uudessa versiossa aikaisemmin käytössä olleen menetelmän, jossa aktiviteetille kirjattiin Palvelupuumerkintä (Alkuvaiheessa asiakkaan ei kuitenkaan ole pakko siirtyä käyttämään palvelualueita).

Palvelualueen käyttö mahdollistaa monipuolisemman raportoinnin ja toiminnan seurannan, kun pelkkien määrien ohella voidaan raportoida myös sisältöjä palvelukohtaisesti.

Palvelualuemerkintä on jaksomainen, eli sillä on alkupäivämäärä sekä loppupäivämäärä. Palvelu merkitään käynnistyneeksi kirjaamalla uusi palvelualue yrityksen kortilta.

Perustamisneuvonta

Perustamisneuvonnan osalta toiminnallisuudet säilyvät samoina kuin nykyisessä versiossa. Aktiviteettityyppejä on niin ikään kaksi: Asiakasneuvonta ja Muu aktiviteetti.

Alkavan yrittäjän kortille tulee uutena ominaisuutena Alkavan yrittäjän muistilista.

 
Päivitetty 20.12.2023

 

HAKOSALO OY

Pohjoisranta 11 C 28100 Pori
Puh. 010 231 0560
helpdesk@hakosalo.fi
www.hakosalo.fi