Elinvoimaa alueellesi

Ota yhteyttä

Optio: Työllisyyspalvelut

 

Hakosalo-järjestelmä sisältää Työllisyyspalvelut-osion, joka on kehitetty kuntaorganisaatioiden työllisyyspalveluiden työntekijöiden käyttöön. Yhdessä asiakkaiden kanssa suunniteltu järjestelmä tukee tehokkaasti työnhakijoihin kohdistuvien työllisyystoimenpiteiden hallintaa.

Järjestelmä sisältää myös tiedot työnhakijoista ja heidän osaamisestaan, jolloin sopivia työntekijöitä voidaan tarjota järjestelmään kirjattuihin avoimiin työpaikkoihin. Samoin järjestelmään voidaan kirjata myös palkkatukipaikat, työharjoittelut, työkokeilut yms.

Järjestelmään kirjataan myös työnhakijoiden asiakkuudet sekä toimenpiteet. Järjestelmä pitää sisällään valmiit asiakkuus- ja toimenpideluettelot, joita käyttäjäorganisaatiot voivat myös muokata. Toimenpidekohtaisesti voidaan tallentaa erilaisia tietoja, kuten palkkatukeen liittyvät tarkemmat tiedot (esim. palkka euroissa, tukiprosentti jne.).

Lisäksi järjestelmä mahdollistaa työnhakijan status-tiedon ylläpidon (esim. työssä, työtön, vanhempainvapaa jne.).


Työnhakijatietojen hallinta

Järjestelmän avulla käyttäjä saa yhdellä silmäyksellä kuvan työnhakijan palvelutilanteesta sekä palveluhistoriasta. Lisäks tarjotaan tarkempaa tietoa mm. palkkatukeen, tmt-päiviin, cv- sekä muihin olennaisiin tietoihin liittyen.
Järjestelmään kirjattu työnhakijoita voidaan liittää:

 • Aktiviteetteihin (tapaamiset, puhelut, sähköpostit)
 • Asiakkuuksiin (sisältäen tulokanavan ja jatkopolun)
 • Toimenpiteisiin (sisältäen siirtymät)
 • Työpaikkoihin
 • Lisäksi voidaan kirjata Status-tietoAsiakkuudet ja Toimenpiteet

Aktiiviselle työnhakijalle merkitään aina asiakkuus, jotta hänelle voidaan merkitä toimenpiteitä. Luonnollisesti asiakkuus voidaan myös merkitä päättyneeksi. Asiakkuudella tarkoitetaan organisaatiota, yksikköä tai toimijaa, jonka palveluita työnhakija käyttää. Myös hankkeet, joissa työnhakija on mukana, kirjataan asiakkuuksina.

Tulokanava kertoo mistä asiakkuuteen on tultu. Jatkopolun avulla kuvataan mihin Työllisyyspalveluista on siirrytty (Työllistyminen avoimille työmarkkinoille, Muutto paikkakunnalta, Vanhuuseläke, Sosiaalipalvelut, Terveyspalvelut jne.)

Asiakkuuden aikana työnhakijoihin kohdistuu erilaisia Toimenpiteitä (aktivointitoimenpiteet ja muut toimenpiteet). Kaksi toimenpidettä voidaan liittää siirtymänä toisiinsa, jolloin saadaan piirrettyä lineaarisesti asiakkaan palvelupolku.


Työpaikkojen hallinta

Järjestelmään kirjattavia työpaikkoja voivat olla avoimilla markkinoilla olevat avoimet työpaikat, ns. hiljaiset työpaikat sekä eri toimenpiteisiin (kuten työkokeilu, palkkatuki ja oppisopimus) liittyvät tuetun työn työpaikat.

Järjestelmä sisältää alueen yritykset ja muut organisaatiot, joihin työpaikat liitetään.

Kirjattaessa järjestelmään kunnan palkkatukipaikkoja, syötetään jakson tietoihin kk-palkka, tukiprosentti ym. olennaiset tiedot, jolloin järjestelmä hoitaa palkkatukilaskennan. Palkkatukijaksoon liitetään työnhakija ja työpaikka.


Palkkatuen tietoja ovat mm.

 • Palkka
 • Tukiprosentti
 • Kesto
 • Lomaraha
 • Lomarahaprosentti
 • Sivukulut
 • Sivukuluprosentti
 • Palkkatuki euroissa / kk
 • Palkkatukikustannukset euroissa / kk

Tietojen avulla saadaan myös seurattu kunnan palkkatukibudjettia.


Kykyviisari ja tmt-tuonti

Järjestelmä sisältää jatkossa Kykyviisari-ominaisuudet itsearvioinnin tekemiseen. Sen avulla vastaaja voi selvittää omaa tilannettaan, keskeisiä vahvuuksia ja kehittämiskohteitaan. Kykyviisari mahdollistaa myös työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen tarkastelun, jos arviointi toistetaan. Kykyviisarin vastaustieto tallentuu järjestelmään työnhakijan kortille.

Järjestelmä sisältää myös tmt-tietojen tuontityökalun. Sen avulla excel-listojen tieto tuodaan järjestelmään tarkempaa tarkastelua varten. Tmt-tieto tallentuu työnhakijan kortille.


Raportointi

Järjestelmä sisältää monipuoliset raportointiominaisuudet. Kaikkea järjestelmän tietosisältöä voidaan raportoida. Lisäksi voidaan tallentaa erilaisia listauksia, kuten:

 • Kaikki tällä hetkellä työttömänä olevat
 • Kaikki kunnan palkkatuella olleet vuonna 2020
 • Päättyvät työkokeilut kuukausittain
 • Asiakkuuksien vuosivertailu kuukausittain

Erityinen Live-raportti mahdollistaa työllisyyspalveluihin liittyvän tietosisällön tarkastelun vaivattomasti.

Heatmap näyttää aktivointitoimenpiteiden siirtymät


Järjestelmän ominaisuusluettelo

 • Asiakastietojen kirjaus ja hallinta (CRM)
 • Aktiviteettien kirjaus
 • Roolipohjainen käyttö; eri organisaatioiden edustajat näkevät yhteiset yritystiedot, mutta CRM-kirjaukset näkyvät vain omassa organisaatiossa
 • Työnhakijatietojen hallinta
 • Työpaikkatietojen hallinta (avoimet, hiljaiset ja tuetut työpaikat)
 • Työnhakijaan kohdistuvien toimenpiteiden hallinta
 • Työsuhteen ja toimenpiteen kesto (alku-, loppu- ja keskeytyspäivämäärä)
 • Yksi- ja monipäiväinen, vain tietyt viikonpäivät työsuhde / toimenpide
 • Asiakkuustietojen hallinta
 • Monipuoliset luokkittelu- ja rajaustiedot, esim. järjestelmä "suppiloi" isosta massasta vain osaamisen perusteella soveltuvat  työnhakijat
 • Työnantajat sähköinen lomake työpaikkojen syöttämiseen
 • Työntekijän sähköinen lomake omien tietojen syöttämiseen
 • Raportointi: Avointen työpaikkojen määrä, työnhakijoiden määrä,Työllistymisten määrä, tmt-päivät, monipuoliset jakaumat, toimenpideraportit, siirtymäraportit
 • Live-raportointi
 • Aktivointitoimenpiteiden Heatmap
 • Lähetteet järjestelmän sisällä: Esim. Yritysneuvonnassa esiin tulleiden avointen työpaikkatietojen lähettäminen työllisyyspalveluiden käyttäjille
 • Lähetteet kolmansille osapuolille (oppilaitokset, TE-keskukset, ostopalvelut)
 • Toimenpiteiden Siirtymät
 • Tmt-päivien hallinta ja Excel-tuontityökalu
 • Työnhakijaluettelo
 • Työpaikkaluettelo
 • Asiakkuusluettelo
 • Toimenpideluettelo
 • Aktiviteettiluettelo
 • Yritys- ja henkilöluettelot
 • Palkkatukilaskenta ja -budjetti
 • Raporttigeneraattori ja Raporttikirjasto
 • Rapsakka –aktiviteettiraportointi
 • Raporttikokoelmat
 • Tallennetut luettelot
 • Työnhakijahaku
 • Työpaikkahaku
 • Yhteiset aktiviteetit (lähetteet eri rooleille)
 • Työllisyyspalvelut Dashboard
 • Käyttäjäkohtainen Etusivun muokkaus
 • RSS-lukija (esim. alueen avoimet työpaikkatiedot TE-palveluiden sivuilta)
 • Www-kehys
 • Kalenteri
 • Outlook-synkronointi
 • Kykyviisari
 • Työnhakijan status
 
Päivitetty 16.11.2020

 

HAKOSALO OY

Pohjoisranta 11 C 28100 Pori
Puh. 010 231 0560
helpdesk@hakosalo.fi